Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

63 điểm cầu trực tuyến của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nối từ Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

17-11-2023 08:10

     Sáng ngày 15/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 100% tổ chức cơ sở đảng phối hợp triển khai và toàn Đảng bộ Khối đã mở được 63 điểm cầu trực tuyến kết nối từ Hội nghị cấp tỉnh với 3.021 cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên Đảng bộ Khối tham dự (đạt 70% tổng số đảng viên).

     Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 01 điểm cầu tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì; có 82 đại biểu tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, báo cáo viên Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối; cấp uỷ, đảng viên của 05 chi bộ cơ sở. Cấp ủy cơ sở phối hợp tổ chức được 05 điểm cầu theo nhóm các đơn vị và tổ chức riêng, chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức được 57 điểm cầu.   
     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt những nội dung Nghị quyết số 116-NQ/TU, ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy. Phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ. Tăng cường sự giám sát của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xác định những giải pháp cần duy trì, thay thế những giải pháp lạc hậu, không phù hợp.
    Một số hình ảnh tại các điểm cầu cơ sở
 

Điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 
 
Điểm cầu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh (ảnh Mai Loan)
 
 
Điểm cầu Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (ảnh Vũ Anh)
 
 
Điểm cầu Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh (ảnh Thanh Hà)
 
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan