Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự; tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023.

01-12-2023 11:39

     Sáng ngày 30/11/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự; tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng uỷ Khối, đại diện tuyên truyền viên nòng cốt của cấp uỷ cơ sở.

 
 
Đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
báo cáo viên hội nghị
 
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông tin về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tham mưu, xử lý kịp thời và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên…
     Tiếp theo chương trình hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và thống nhất như báo cáo đánh giá. Trong năm 2023, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch năm, định hướng các nội dung tuyên truyền hằng tháng, kịp thời kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy giai đoạn 2022-2025; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ hằng quý và cử báo cáo viên của Đảng ủy dự hội nghị báo cáo viên tỉnh hằng tháng. Tổ chức thành công hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên”; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Chỉ đạo và có thêm 07 cơ sở đảm bảo điều kiện mở điểm cầu kết nối trực tuyến hội nghị học tập nghị quyết của Đảng, toàn đảng bộ có 73% cơ sở, trong đó 100% đảng bộ cơ sở có điểm cầu (vượt 30% mục tiêu). Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy cung cấp tài liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng; báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy hoạt động tuyên truyền miệng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.
 
 
Đồng chí Nông Đức Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh,
tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối phát biểu thảo luận
 
     Các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm, cách làm đã vận dụng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới.
 
 
Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo
 
     Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp ủy các cấp trên cơ sở những thông tin, nội dung được cung cấp tại hội nghị, biên soạn, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị, gắn với tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy ưu điểm, tập trungkhắc phục những hạn chế; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng, gắn với tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời thường xuyên nắm bắt dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời báo cáo, phản ánh với cấp ủy, đề xuất giải pháp xử lý, kịp thời định hướng dư luận, tư tưởng, chẩn chỉnh nhận thức, đấu tranh ngăn chặn suy thoái, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt việc biên soạn, cung cấp tài liệu, nghiên cứu, đổi mới phương thức tuyên truyền; quản lý, đôn đốc, nắm tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hằng tháng tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ; nghiên cứu tham mưu tổ chức diễn đàn, chương trình khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu, học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền.
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan