Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn khảo sát công tác tuyên giáo tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

09-12-2023 13:15

      Sáng ngày 08/12/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn khảo sát, nắm tình hình công tác tuyên giáo năm 2023. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng với các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 tại Đảng bộ Khối. Trong năm 2023, trên cơ sở nghị quyết về nhiệm vụ công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 228 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đồng thời ban đã ban hành 116 văn bản, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ công tác theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh, được cấp ủy giao. Nổi bật, là ban đã tham mưu thực hiện, hoàn thành tốt 6/6 mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng của Đảng ủy Khối năm 2023, trong đó có 4/6 mục tiêu hoàn thành vượt mức về số lượng, sớm về tiến độ, cụ thể đó là: (1) 100% cơ sở có ít nhất 01 mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác”, trong đó 19% cơ sở có từ 02 mô hình, công trình trở lên (vượt 54%). (2) 100% đảng bộ cơ sở đảm bảo điều kiện mở điểm cầu kết nối trực tuyến với các hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng (vượt 30%), trong đó 05 cơ sở hoàn thành trước thời gian quy định 02 tháng. (3) Đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối thực hiện bình quân 11,5 buổi tuyên truyền miệng trong năm (vượt chỉ tiêu). (4) Nhân rộng thêm 04 mô hình Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở (vượt 100%).
 
 
  
Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2023
 
     Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và chỉ ra những nội dung còn hạn chế, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối trong thời gian tới. Đồng thời chia sẻ các mô hình hiệu quả, cách làm đổi mới trong công tác tuyên truyền, lý luận chính trị, hoạt động của Ban Chỉ đạo, các lực lượng cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc; công tác dư luận xã hội và nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống;… tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 
 
 Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động trong tham mưu và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thời gian qua, đề nghị ban tiếp tục phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, tham mưu và thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên giáo phù hợp với đặc thù Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trong thời gian tới.
 
 
  
Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc
 
     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đạt được trong năm 2023. Công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao, thời gian được rút ngắn tạo thuận lợi cho cơ sở. Ban hành Nghị quyết số 50-NQ/ĐUK, ngày 25/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chủ động công tác thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tổ chức 01 cuộc điều tra dư luận xã hội về thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 500 phiếu, từ đó có tham mưu đề xuất thực hiện. Việc nắm bắt dư luận xã hội phản ánh và kịp thời định hướng thông tin về nội dung cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm. Việc thực hiện Kết luận 01 đã đi vào bài bản, đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, thành lập đoàn công tác báo công tại Nghệ An, nhân rộng các mô hình làm theo Bác. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 35 cấp trên triển khai. Tham gia Cuộc thi viết bài thi Chính luận với 33 bài dự thi. Nghiên cứu, bổ sung tư liệu, sắp xếp nội dung theo trình tự thời gian cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954-2020, thẩm định Lịch sử truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn từ khi thành lập đến năm 2022, triển khai thực hiện số hóa sử theo quy định. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh… Đối với những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Khối, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp trên để có các giải pháp chỉ đạo, định hướng công tác tuyên giáo có hiệu quả, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn …
 
La Thị Nhung, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan