Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác dư luận xã hội năm 2023

29-12-2023 21:00

      Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của ban chỉ đạo và công tác dư luận xã hội năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

 

 
Các đại biểu dự hội nghị
 
      Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt việc nắm bắt, phản ánh và tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, dư luận xã hội; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng lan toả thông tin tích cực, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.
 
      Năm 2023, ban chỉ đạo đã duy trì phối hợp với Ban biên tập trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối sưu tầm, đăng tải 83 tin, bài viết trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, thu hút 2.490 lượt tương tác; tổ thư ký, tổ cộng tác viên ban chỉ đạo thường xuyên kết nối và chia sẻ thông tin tích cực, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã đăng tải, chia sẻ 1.064 bài viết với 12.350 lượt tiếp cận; có 13.984 lượt thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đề nghị gỡ bỏ 76 trang, nhóm có bài viết, thông tin xấu độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội…
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị
 
      Đối với công tác dư luận xã hội, năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và duy trì việc cung cấp tài liệu, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng; thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm bắt, phản ánh và đề xuất những giải pháp định hướng thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng đảng viên, quần chúng. Trong năm, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiến hành 1 cuộc điều tra dư luận xã hội về quy chế dân chủ ở cơ sở tại 25 tổ chức cơ sở đảng với 500 phiếu hỏi.
 
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác dư luận xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp và thống nhất một số chỉ tiêu để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trên trong năm 2024 như: tiếp tục nghiên cứu, viết bài, tham gia chia sẻ thông tin tích cực, định hướng tư tưởng và phản ánh thông tin xấu độc trên không gian mạng; phấn đấu mỗi thành viên lực lượng ban chỉ đạo thực hiện tương tác, chia sẻ, lan toả ít nhất 100 tin, bài viết về thông tin tích cực; tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…
 
CẨM TÚ
 
Nguồn: https://baolangson.vn
 

 

 

 

 

Tin liên quan