Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

10-01-2024 20:14

      Ngày 08/01/2024, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

      Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2023 khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ nội dung, yêu cầu, nguồn lực, trách nhiệm, kết quả đầu ra và lộ trình cụ thể theo tháng, quý, 6 tháng và cả năm đề bám sát thực hiện. Ban Thường vụ đã quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, sớm ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn các lĩnh vực công tác; chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; vừa duy trì ứng dụng các hệ thống phần mềm hiện đã triển khai của tỉnh và của Đảng bộ, vừa tiếp tục nghiên cứu xây dựng đưa vào sử dụng phần mền mới; qua đó đã tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi trong giải quyết quy trình thủ tục về đảng vụ, về cơ chế thông tin, báo cáo, góp phần đổi mới, cải tiến nâng cao tính khoa học, đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong xử lý công việc và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

 

 Toàn cảnh Hội nghị
 
      Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tự đánh giá 05/05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đều hoàn thành tốt trở lên, trong đó 03/05 nhóm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc với 10/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể hoàn thành xuất sắc; 26/26 chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 đều đạt và vượt, trong đó có 09/26 chỉ tiêu vượt. Kết quả tiêu biểu: (1) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì kết nối, vận động, cùng với 08 Đảng ủy Khối các tỉnh phối hợp xây dựng 01 công trình đường kiểm tra cột mốc quốc giới 1231/1; chỉ đạo và 100% cơ sở đảng, tổ chức CTXH trực thuộc đăng ký, triển khai thực hiện 102 mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” năm 2023 (vượt 52,2% chỉ tiêu). Đến nay, 43/43 công trình và 55/60 mô hình đã hoàn thành với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. (2) Chỉ đạo ứng dụng công nghệ số trong công tác lý luận chính trị với 65,7% cơ sở đảng, trong đó 100% đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương mở điểm cầu kết nối trực tuyến với các hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng (vượt 30% chỉ tiêu) và 05 cơ sở chỉ đạo điểm đã hoàn thành trước tiến độ 02 tháng. Nhân rộng thêm 04 mô hình Phòng Truyền thống-Tuyên truyền giáo dục (vượt 100% chỉ tiêu), đến nay toàn đảng bộ có 26 mô hình Phòng Truyền thống-Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở. Đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối năm 2023 bình quân thực hiện được 11,5 buổi tuyên truyền miệng (vượt chỉ tiêu). (3) Chỉ đạo hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954-2020 (tái bản, bổ sung) và nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử truyền thống Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 1954-2022 theo kế hoạch. Đã kiểm duyệt và lập hồ sơ gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối theo quy định. (4) Chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ 4 Tốt” đối với 51 chi bộ. Tổ chức Lễ công bố quyết định và kết nạp 90 quần chúng ưu tú vào Đảng - Lớp đảng viên 90 năm kỷ niệm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh; kết nạp 168 đảng viên mới (vượt 40% chỉ tiêu). Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi hai cấp; cử thí sinh tham gia và đạt giải Nhất khối cơ quan Hội thi Bí thư chi bộ cấp tỉnh. (5) 100% mục tiêu chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối hoàn thành sớm tiến độ; 100% cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, dưới cơ sở, UBKT đảng ủy cơ sở ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và thực hiện theo kế hoạch. Mở chuyên mục “Tiếp nhận thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên” trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, thiết lập hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân khi phát hiện tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Khối có dấu hiệu vi phạm. (6) Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành 01 nghị quyết chuyên đề về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ. Ban Thường vụ chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 07 hướng dẫn, quy đnh, quy trình: 1) Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung cấp ủy, chức danh lãnh đạo cấp ủy của tổ chức đảng; cho thôi tham gia cấp ủy. 2) Hướng dẫn Nội dung cơ bản và phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ đối với loại hình chi bộ khối cơ quan và loại hình chi bộ khối doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. 3) Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề và đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề. 4) Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy đảng bộ bộ phận và cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 5) Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm áp dụng đối với UBKT Đảng ủy Khối và UBKT cấp cơ sở. 6) Quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng áp dụng cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đảng ủy, chi bộ cơ sở, và dưới cơ sở. 7) Hướng dẫn đánh giá việc nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. (7) Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Duy trì 02 hệ thống phần mềm về quản lý sinh hoạt đảng, quản lý chế độ báo cáo công tác đảng. Hoàn thành 03 hệ thống phần mềm hệ thống quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, quản lý công tác khen thưởng và quản lý xếp loại tổ chức đảng hàng năm trong Đảng bộ Khối. (8) Đảng ủy Khối đăng cai tổ chức thành côngchương trình giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ với sự tham gia của gần 200 đại biểu của 07 Đảng ủy Khối các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ và 14 Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố đơn vị khách mời. Đã tổ chức thành công 03 hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình giao ban: (1) Khánh thành, bàn giao công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới 1231/1 với kinh phí xây dựng 90 triệu đồng; (2) Tham quan, nghe giới thiệu Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, cửa khẩu Chi Ma và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma; (3) Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ”. Chương trình giao ban được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban Đảng quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao; đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu khách mời trong và ngoài tỉnh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
      Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và những kết quả đạt được trong năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giáo dục truyền thống. Thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng, chấn chỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn và có những giải pháp xử lý phù hợp, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; thực hiện hiệu quả mô hình "Đảng bộ 4 Tốt", “Chi bộ 4 Tốt”. Tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng ngừa khiếu nại, tố cáo phức tạp có thể xảy ra. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quán triệt và triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 
 
Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen
chuyên đề năm 2023 cho các chi bộ, đảng bộ tiêu biểu
 
      Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của cấp uỷ, các chi bộ, đảng bộ trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tặng Giấy khen chuyên đề năm 2023 cho 11 chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tặng Giấy khen cho 09 chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ 4 Tốt” tiêu biểu năm 2023. Đồng thời có 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, 27 cá nhân được tặng Kỷ niiệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.
 
 
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
và đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân
 
      Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024 với 22 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thuộc 07 nhóm lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và 8 nhiệm vụ, giải pháp chính. Hội nghị đã thông qua các chương trình, báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
Vũ Thị Phương Nga, Văn phòng Đảng ủy Khối

Tin liên quan