Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I/2024

17-04-2024 15:28

    Chiều 16/4, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I/2024. Đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trên 60 báo cáo viên, tuyên truyền viên cốt cán của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh truyền đạt nội dung cốt lỗi, điểm mới của Luật đất đai

 

     Trong quý I/2024, công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được quan tâm chỉ đạo, định hướng, duy trì thực hiện tốt. Ban Thường vụ Đảng ủy kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán, đảm bảo 100% cơ sở đảng, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc có 1 đồng chí cấp ủy, lãnh đạo tham gia; chỉ đạo 2 chi bộ cơ sở mới thành lập ra quyết định thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động cập nhật kiến thức, sưu tầm tài liệu và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Cụ thể, báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp ủy các cấp đã thực hiện được 393 cuộc tuyên truyền miệng đến gần 16.000 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng.
     Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 2 chuyên đề, gồm: Những nội dung cốt lỗi, điểm mới của Luật Đất đai số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, có hiệu lực từ 1/1/2025; tình hình thời sự, các sự kiện đáng chú ý về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động đối ngoại và định hướng tuyên truyền quý II/2024. Theo đó, trong quý II/2024, các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước; nhất là những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị những tháng đầu năm; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo an ninh, quốc phòng…

 

NGỌC HIẾU
Nguồn:https://baolangson.vn/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-quy-i-2024-5005794.html 

Tin liên quan