Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết các đề án, chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giai đoạn 2017 - 2020.

01-12-2020 11:24

      Ngày 26/11/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng - kỳ chuyên đề) tổng kết các đề án, chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giai đoạn 2017 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khoá XIV; bí thư (phó bí thư) các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm (phó chủ nhiệm) UBKT các đảng ủy cơ sở; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Khối.

 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết 03 đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020”, “Thí điểm xây dựng phòng Tuyên truyền giáo dục tại cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo” và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối.
 
Đại biểu phát biểu, thảo luận
 
      Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; những kinh nghiệm, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng, nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện công tác kết nạp đảng viên; công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đảng viên cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở;... Đồng thời phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối
phát biểu bế mạc hội nghị
 
      Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh: Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện các đề án, chuyên đề, đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác xây dựng đảng; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp thu, rút kinh nghiệm và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều đổi mới hơn, sáng tạo hơn trong công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

Tin liên quan