Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

02-12-2020 16:01

      Vừa qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị; tham dự có 180 đại biểu là cấp ủy viên cơ sở, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Lạng Sơn.

  
Các đại biểu tham dự hội nghị

      Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu với những kiến thức được trang bị và trên từng cương vị công tác, tiếp tục tham mưu phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị về lợi ích, sự cần thiết trong việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý; khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 
 

Tin liên quan