Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá XIV (mở rộng) Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

13-01-2021 10:00

     Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2020, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp Đảng bộ Khối khoá XIV (mở rộng) tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy.

 
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối 
phát biểu khai mạc Hội nghị
 
     Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát; nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2020; xây dựng kế hoạch cụ thể hoá 06 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt.
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng Phó Bí thư Đảng uỷ Khối
báo cáo kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
 
     Năm 2020, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện, chỉ đạo cấp uỷ các cấp kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng nhiều hình thức tới 100% đảng viên và trên 90% quần chúng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng uỷ Khối đã tổ chức 325 buổi tuyên truyền, triển khai, quán triệt cho 12.600 lượt cán bộ, đảng viên quần chúng. Công tác cán bộ, xây dựng củng cố tổ chức đảng, quản lý đảng viêntiếp tục được trú trọng, chỉ đạo cơ sở củng cố kiện toàn kịp thời khi có biến động. Quyết định kết nạp 139 đảng viên (vượt chỉ tiêu 15,83%), công nhận 139 đảng viên chính thức, phát thẻ đảng cho140 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 578 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã kiểm tra chuyên đề 03 tổ chức, 01 cấp uỷ viên và giám sát chuyên đề 06 tổ chức và 02 cấp uỷ viên. Chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối kiểm tra 03 tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 02 tổ chức việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 01 tổ chức và 43 đảng viên đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật 14 đảng viên, trong đó UBKT Đảng uỷ Khối đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên vi phạm, bằng hình thức khai trừ;cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 12 đảng viên (trong đó chi bộ cơ sở khiển trách 03, chi bộ dưới cơ sở khiển trách 08, cảnh cáo 01).
     Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua các báo cáo về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng uỷ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2021; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2021;...
 
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: Quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên, quần chúng; trọng tâm tuyên tuyền, triển khai nhiệm vụ của các ngành, cơ quan, đơn vị bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021 của cấp ủy các cấp; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;...Quan tâm sâu sát việc tổ chức học tập chuyên đề, đăng ký, thực hiện các nội dung đột phá năm 2021. Tăng cường, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy các cấp. Thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp và người dân. Quan tâm công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát chuyên đề, việc thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.
     Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư  Đảng uỷ Khối thay mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo. 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Dương Mạnh Thường, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tin liên quan