Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

21-01-2021 13:58

      Ngày 20/01/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; công bố quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cộng tác viên bày tỏ sự đồng tình với đánh giá kết quả công tác dư luận xã hội đã đạt được trong năm 2020 với nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, được thể hiện một số kết quả cụ thể như: Cử cộng tác viên dư luận xã hội tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin tình hình thời sự, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hội nghị báo cáo viên trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Triển khai thực hiện nhiệm vụ điều tra dư luận xã hội đối với 180 công chức, viên chức về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn tại Đảng bộ Khối theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hằng tháng, tổng hợp, báo cáo hoạt động nắm bắt dư luận xã hội với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Đảng ủy Khối đầy đủ, kịp thời. Đa số cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, chủ động nắm bắt và báo cáo, phản ánh thông tin, dư luận theo quy định; báo cáo từng bước được nâng lên về chất lượng và chế độ dần đi vào nền nếp, góp phần giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng kịp thời.
 
      Đồng thời  các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế: Việc nắm bắt, phân tích thông tin, dư luận xã hội chưa nhạy bén; một số ít cộng tác viên dư luận xã hội chưa kịp thời thông tin, phản ánh đầy đủ các luồng dư luận xã hội và chưa có nhiều đề xuất giải pháp định hướng thực hiện.
 
Các cộng tác viên thảo luận tại hội nghị
 
      Các đồng chí cộng tác viên cũng bày tỏ sự nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong dự thảo báo cáo đã đề ra, đồng thời trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2021.
 
 
Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương sự chủ động, tích cực của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trong tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dư luận xã hội và quản lý, điều hành đội ngũ cộng tác viên hoạt động hiệu quả; ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, thông tin, dư luận xã hội năm 2020. Đồng chí yêu cầu, năm 2021, Ban Tuyên giáo, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối tăng cường và chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo đảm phản ánh kịp thời, khách quan, toàn diện thông tin, tình hình; thực hiện tốt công tác dự báo, tham mưu, đề xuất với cấp uỷ các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các biện pháp định hướng thông tin, tuyên truyền và giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân; đồng chí cũng nhấn mạnh thêm về trách nhiệm của cộng tác viên là phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật phát ngôn, có trách nhiệm giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
      Kết thúc hội nghị, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội đã ký kết hợp đồng công việc năm 2021 theo quy định.
 
Hoàng Thị Hương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Tin liên quan