Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Thành ủy Lạng Sơn ký kết quy chế phối hợp

12-04-2021 08:30

      Chiều nay (8/4), Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh và Thành ủy Lạng Sơn tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị.


 
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp
 
      Tại buổi ký kết, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung thêm một số nội dung phối hợp.
 
      Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: theo dõi, quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh về giữ mối liên hệ với nơi cư trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; xây dựng cơ quan văn hóa và tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong sạch, vững mạnh; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và thành phố Lạng Sơn; một số nội dung của công tác cán bộ, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo quy định…
 
      Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, ban thường vụ 2 bên sẽ gặp mặt để chia sẻ thông tin, những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đảng, đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của từng đảng bộ.
 
      Sự phối hợp công tác giữa hai bên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Thành ủy Lạng Sơn, nhất là trong việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương trong quá trình sinh sống ở nơi cư trí trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
 
      Sau khi thảo luận, thống nhất, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp.
 
 
Nguồn: Baolangson.vn

Tin liên quan