Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

15-04-2021 10:48

   Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; thành phần hội nghị có các đồng chí đại diện các ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc và chuyên viên Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

   Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong quý I năm 2021 đã khẳng định: Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra; tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo hoàn thành đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và Đảng bộ Khối. Ban hành các kế hoạch thực hiện 05 chương trình trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
   Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác; triển khai nghiên cứu phần mềm quản lý sinh hoạt chi bộ và chế độ báo cáo. Tổ chức thành công Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với Thành ủy Lạng Sơn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức chuỗi hoạt động sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện rà soát hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra. Thực hiện đăng ký nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng; chỉ đạo đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng tích cực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
 
Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Đức Thắng Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối báo cáo kết quả
công tác quý I năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
 
   Hội nghị cũng nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối các cơ quan tỉnh  đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị được Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ trọng tâm hằng năm đã tạo chuyển biến rõ nét; 100% nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đều hoàn thành, trong đó 87,5% nhiệm vụ hoàn thành tốt trở lên. Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã chủ động ban hành 11 đề án, chuyên đề nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; thiết lập, đưa vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử tổng hợp; chỉ đạo thí điểm xây dựng phòng tuyên truyền giáo dục tại 06 cơ sở và tổ chức được hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng với Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Nam Ninh, Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Đổi mới và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 
 
Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối
báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả đạt được trong ba tháng đầu năm và đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng thời lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra, đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đạt hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 100% đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; công tác tổ chức, cán bộ, dân vận,...Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo đảng viên, quần chúng tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh.
 
 
Ảnh 3: Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
   Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư  Đảng uỷ Khối thay mặt các đại biểu dự hội nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và ý kiến của các đại biểu để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra.
 
 
Ảnh 4: Thường trực Đảng uỷ Khối tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

   Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dương Mạnh Thường, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối 

Tin liên quan