Văn bản của Văn phòng

Thông báo phân công Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018

14-05-2018 08:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 TB Phan cong TTruc phu trach cac nv trong tam 2018.doc

Tin liên quan