Hướng dẫn nghiệp vụ

Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp cơ sở và dưới cơ sở tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 QĐ ban hanh quy trinh KT GS cua BTV ĐUK 2023.pdf
2 1. Quy trình KT,GS của BTV sửa đổi 89 (BTV).doc
3 2. Quy trình KT,GS của ĐU, chi bộ cơ sở (cấp cơ sở).doc
4 3. Quy trình KT,GS của Đảng uỷ bộ phận (dx).doc
5 4.Quy trình KT,GS của chi bộ dưới cơ sở (dxth).doc

Tin liên quan