Hướng dẫn nghiệp vụ

Thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

08-05-2018 09:09

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV ve thuc hien viec tu ktra, danh gia, xloai kq thien QCDC.doc

Tin liên quan