Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý

12-05-2018 11:42

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Quy dinh KTGS ke khai tai san can bo dien BTV DUK quan ly- CT.doc

Tin liên quan