Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

12-05-2018 11:43

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Quy trinh Giam sat TCD va DV cua BTVDUK - CT.doc

Tin liên quan