Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

CV Số 485 - CV/ĐUK V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp đảng viên và công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

12-05-2018 11:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV ve tang cuong lãnh dao chi dao tiep dan - GQKNTC - CT.doc

Tin liên quan