Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Kế hoạchThực hiện Chương trình số 03 tại Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK, ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

12-05-2018 11:39

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH thuc hien CT so 03 CTHD thuc hien NQTW -TU -DUK - CT.doc

Tin liên quan