Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Quyết định về việc ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

12-05-2018 11:40

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 QD ban hanh quy trinh GS chuyen de cua BTVDUK - CT.doc

Tin liên quan