Văn bản của Ủy ban Kiểm tra

Quyết định về việc ban hành, thực hiện thí điểm Quy trình “Tổng hợp, xác định và xây dựng báo cáo khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn”

12-05-2018 11:41

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 QD ban hanh quy trinh THXD XDBC khi co DHVP- CT.doc

Tin liên quan