Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ VNPT Lạng Sơn thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng lập hồ sơ kết nạp đảng viên

29-11-2021 16:06

    Công tác phát triển đảng viên là một yêu cầu khách quan, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng; là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua Đảng bộ VNPT Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trên tinh thần cải cách hành chính trong Đảng nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên.

     Cụ thể hóa quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương đối với công tác phát triển đảng viên, năm 2021 Đảng ủy VNPT Lạng Sơn đã biên soạn Mẫu 2-KNĐ trên file word, cụ thể hóa 05 bước viết hồ sơ kết nạp đảng viên mớivà triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn quần chúng viết lý lịch cụ thể, rõ ràng, đầy đủ trên file word. Cụ thể như sau:
     Bước 1: Gửi file Mẫu 2-KNĐ cho quần chúng viết, sau khi viết xong quần chúng gửi file lại cho cấp ủy chi bộ.
     Bước 2: Cấp ủy chi bộ xem xét, hướng dẫn bổ sung hoặc sửa đổi trên file (nếu có), sau đó chuyển lên Đảng ủy VNPT Lạng Sơn.
     Bước 3: Đảng ủy VNPT Lạng Sơn kiểm tra, bổ sung, sửa đổi (nếu có) và gửi lại cho chi bộ.
     Bước 4: Chi bộ hướng dẫn cho quần chúng chỉnh sửa, bổ sung và tiến hành chép vào Mẫu 2-KNĐ. Như vậy quần chúng chỉ phải viết một lần chính thức.
     Bước 5: Cấp ủy các chi bộ tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng hướng dẫn của cấp trên, nộp hồ sơ cho Đảng ủy.
     Bước 6: Ban Chấp hành Đảng bộ họp, xem xét hồ sơ, tiến hành biểu quyết và đề nghị cấp trên xem xét, kết nạp đảng viên mới.
  
   
 
Đ/c Phạm Đức Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy VNPT Lạng Sơn
trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới
 
     Nhờ áp dụng hiệu quả quy trình trên và sự nỗ lực phấn đấu của các quần chúng ưu tú, năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp 13 đảng viên (vượt 11 người so với năm 2020, đạt 65% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ kỳ 2021-2025); có 02 đảng viên chuyển đảng chính thức. Tỷ lệ hồ sơ đảm bảo quy định đạt trên 95%, cơ bản khắc phục được các lỗi thường mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới, giảm tối đa tình trạng phải trả hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh.
     Cùng với đó, việc triển khai lý lịch đảng viên điện tử cũng tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên thường xuyên cập nhật dữ liệu cá nhân khi có sự thay đổi, tiết kiệm thời gian hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện quy trình kết nạp đảng viên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm.... Từng bước góp phần thực hiện số hóa thông tin dữ liệu cá nhân, công quản lý cán bộ của doanh nghiệp.
                                                               Vũ Thị Thu Hà, Đảng bộ VNPT

Tin liên quan