Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

30-03-2022 11:32

     Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ năm 2022 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 02/KH-ĐU ngày 23/02/2022 của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngày 23/3/2022 Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Tham gia Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức của Đảng bộ.

 
 
Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh
 phát biểu tại Hội nghị
 
     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh đã nhấn mạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần vượt khó, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các chi bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; gắn “tự soi, tự sửa” của tập thể với “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
     Trong buổi sinh hoạt, báo cáo viên của Đảng bộ được phân công đã trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung của Đề cương sinh hoạt. Trong đó nêu rõ 3 nội dung cơ bản để làm rõ chuyên đề đó là: Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”. Thực trạng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thời gian qua. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và khắc phục hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới.
 
 
Quang cảnh Hội nghị tại phần thảo luận
 
     Sau khi nghe các nội dung của Đề cương sinh hoạt, đã có nhiều ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên, cơ bản đều nhất trí với bố cục, nội dung của Đề cương sinh hoạt. Các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những hạn chế, tồn tại của bản thân; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao chất lượng, hiệu quả của buổi sinh hoạt; đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên, công chức cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc “tự soi, tự sửa” phải được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên, nghiêm túc và chủ động để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
Nguyễn Thị Thu Giang, Đảng bộ Ngân hàng nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan