Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

20-04-2022 14:47

      Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viêncó đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 16/4/2022, Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề với sự tham gia của 36 đảng viên, quần chúng của đảng bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

       Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, trọng tâm của chuyên đề năm 2022 theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành.
 
 Đ/c Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh
quán triệt chuyên đề tại hội nghị
 
      Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu nội dung chuyên đề để có những ý kiến đóng góp trong đợt sinh hoạt chuyên đề toàn đảng bộ vào tháng 5 và phải xác định việc thực hiện chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; đồng chí cũng gợi ý một số nội dung sinh hoạt, thảo luận tại các chi bộ về chuyên đề trong năm 2022 như: đánh giá thực trạng công tác cán bộ của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ;..... Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các chi bộ, các phòng chuyên môn phải gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ, năng lực và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng nhà nước vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
Nguyễn Thị Hường, Đảng bộ Ngân hàng nhà nước
 

 

Tin liên quan