Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

10-05-2022 08:21

      Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK, ngày 03/3/2022 và Công văn số 637-CV/ĐUK ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, ngày 09/5/2022, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh".

      Dự và chủ trì sinh hoạt có đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tham dự sinh hoạt có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

 

 Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy
Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo
 
      Tại buổi sinh hoạt các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Thu Huyền, Đảng viên Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Khiếu tố trình bày Chuyên đề về "Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

       Chuyên đề đã được các đảng viên trong Đảng bộ thảo luận và có ý kiến góp ý đối với Chuyên đề; đồng thời nêu ra biện pháp, giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chuyên đề
 
      Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đảng viên, quần chúng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022, gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương đi đầu trong mọi công việc, lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới. Đối với các đảng viên trẻ, cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, học hỏi thế hệ cán bộ đi trước để tích lũy kinh nghiệm, giải pháp đề xuất với lãnh đạo Viện góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành./.
 
Phạm Thu Huyền, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 

 

Tin liên quan