Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

18-05-2022 07:59

 

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Minh Phương

       Ngày 13/5/2022, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng công hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày báo cáo chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”. Ảnh Minh Phương
 
      Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo chuyên đề: “Trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng công hiến, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh” với các nội dung chính: Khái quát những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; thực trạng, tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và việc phát huy trách nhiệm nêu gương, ý chí tự lực, khát vọng công hiến của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu học tập, làm theo Bác và phát huy trách nhiệm nêu gương, ý chí tự lực, khát vọng công hiến, lao động sáng tạo, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị vững mạnh của cán bộ, đảng viên, công chức.
     
      Hội nghị đã có 08 lượt đảng viên, công chức tham luận, bổ sung thêm một số giải pháp về thực hiện trách nhiệm nêu gương, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, công chức. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, đánh giá đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần vượt khó, sáng tạo, tự lực và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các chi bộ, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai kết luận sinh hoạt nội dung chuyên đề tại sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, thảo luận sôi nổi tại các buổi sinh hoạt định kỳ để nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của chuyên đề, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình để nêu gương trong công tác, phát huy nội lực của bản thân, chủ động tích cực học tập, công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.
 
      Cùng ngày, Đảng bộ Cục tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Sau khi nghe đồng chí Vũ Hồng Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo, kết luận hội nghị đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh và yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đặc biệt là quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 34-KL/TWW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm....
 
      Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 14 cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
 

Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ảnh Minh Phương

 

Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường 

Tin liên quan