Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025 với Chủ đề “Đoàn kết, tập trung ý chí của một tập thể đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

30-05-2022 22:34

     Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 200-KH/ĐUSXD ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng về chuẩn bị và tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2022-2025.Chiều ngày 26/5/2022, Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025 với các nội dung chủ yếu: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi ủy trong nhiệm kỳ...

     Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có tài khoản và con dấu riêng; là đơn vị tự chủ 100%, tổng số viên chức, người lao động là 24 người. Chi bộ có 11 đảng viên, tỷ lệ đảng viên/VCNLĐ là 45,8%. Tại Đại hội, Chi bộ đã đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu, trình tự; đảng viên tham gia góp ý, thảo luận, tham luận và cùng nhau phân tích, thống nhất các nội dung của các báo cáo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

 
 
Tập thể Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng đã đánh giá cao một số công việc đã làm tốt của Chi bộ trong nhiệm kỳ; đồng thời cũng nêu lên các nhiệm vụ mà Chi bộ cần phải thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả công việc đã làm được, khắc phục các hạn chế, khó khăn, để qua đó khẳng định vị trí, vai trò của mình là một đơn vị sự nghiệp khoa học giúp sức cho quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí, đều là lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm. Tại Đại hội đã thống nhất Nghị quyết và Chương trình hành động để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025 và chủ đề Đại hội Chi bộ đã đề ra “Đoàn kết, tập trung ý chí của một tập thể đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Nông Quang Hiệu, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

 

Tin liên quan