Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỳ 5 năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, người lao động”.

12-07-2022 10:39

      Sáng ngày 07/7/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỳ 5 năm 2022: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, người lao động”, buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

 
     
Đảng viên, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
tham gia sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
 
     Tại buổi sinh hoạt, đảng viên, công chức, người lao động đã được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, đến với gian chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, mỗi đảng viên, công chức, người lao động đã hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cảm nhận được tình yêu thương bao la của Bác dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn qua những câu chuyện gắn với những kỷ vật, những bức ảnh được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.
 
     Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đều cảm thấy tự hào về truyền thống cách mạng, về những chặng đường lịch sử, các mốc son quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
 
 
Đảng viên, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
tại gian chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
 
     Với hình thức sinh hoạt chuyên đề mới, trực quan, sinh động, tư liệu đa dạng, nội dung phong phú đã thu hút sự chú ý theo dõi của các đảng viên, công chức, người lao động, nội dung việc học tập đạt chất lượng, hiệu quả. Qua đó, các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động cũng nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần xây dựng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.
 
                                       Lương Quý Đôn, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan