Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

08-08-2022 17:24

    Thực hiệnKế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong hai ngày 04/8 và 05/8/2022, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Tham dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, cùng với sự tham gia của 48 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở. 

 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở trực tiếp truỳen đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng quán triệt tại hội nghị
 
     Thông qua hội nghị học tập, quán triệt nhằm cung cấp và giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Xây dựng nắm được nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trên cơ sở đó định hướng cho cấp ủy các chi bộ cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội nghị phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị. 
Vũ Đạo Huân, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan