Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

12-08-2022 08:51

      Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngày 08 và 09/8/2022 Đảng ủy Ngân hàng nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự chủ trì có đồng chí Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh và có 31 đảng viên, 05 quần chúng của Đảng bộ tham gia hội nghị học tập.

 Đ/c Trương Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy quán triệt tại hội nghị
 
      Tại hội nghị, các đảng viên, công chức chi nhánh đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị là đồng chí bí thư và đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
Thông qua hội nghị giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trên cơ sở đó cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan; cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng, tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả gắn với nhiệm vụ được giao.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
      Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các chi bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào nội dung tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan Ngân hàng nhà nước tỉnh./.
 
Nguyễn Thị Hường, Đảng bộ Ngân hàng nhà nước

Tin liên quan