Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

12-08-2022 08:59

      Ngày 06 và 07/8/2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự chủ trì có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, cùng với sự tham gia của các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy, đảng viên, quần chúng của hai chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở.

 
Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt Nghị quyết
 
      Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; đồng chí Hà Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao”. Các chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ truyền đạt.
 
Toàn thể cảnh hội nghị
 
      Trên cơ sở những nội dung được quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ được giao.
 
Vy Văn Quản, Đảng bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư
 

Tin liên quan