Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15-08-2022 18:14

     Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 11 và 12/8/2022 Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự tham gia của trên 400 cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

 
 
Đ/c Trương Quý Trường, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa
phát biểu khai mạc hội nghị
  
     Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết với 03 chuyên đề: (1) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (3) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
 
 
Báo cáo viên quán triệt Nghị quyết tại hội nghị
         
     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động, xác định nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII nhằm tổ chức thực hiện nghị quyết được toàn diện, hiệu quả.
 
 
 
Các đại biểu thảo luận, tham gia xây dựng
chương trình hành động thực hiện nghị quyết
 
    Qua hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm được nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện hội nghị, trên cơ sở đó, cu thể hóa, thống nhất ban hành chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.
Hoàng Tuấn Anh, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tin liên quan