Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực tế tại quê hương đồng chí Lương Văn Tri

08-09-2022 07:42

      Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2022), vừa qua, Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu, ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri” tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 
Cán bộ, đảng viên Chi bộ 3 thành kính dâng hương, dâng hoa
tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri. Ảnh Minh Phương
 

      Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri; nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri; nghe Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri…
 
Đồng chí Chu Hải Hoàng trình bày Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910- 17/8/2022)
 
      Qua nghe các nội dung tuyên truyền, trực tiếp được tham quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu thảo luận về các nội dung như: Những đóng góp của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Những ảnh hưởng của đồng chí Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các bài học về những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần làm gì để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh…
 
   
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ 3
phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề
 
      Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ yêu cầu các tổ đảng, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục pháp luật, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ bổn phận, trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” gắn với tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tinh thần yêu nước, giác ngộ lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường giai cấp công nhân của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Quy định số 96-QĐ/ĐU, ngày 05/9/2019 của Đảng ủy Cục về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Quy định số 206-QĐ/ĐU, ngày 23/11/2021 của Đảng ủy Cục về chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa công sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";
 
      Buổi sinh hoạt chuyên đề thực tế với hành trình về thăm quê hương đồng chí Lương Văn Tri là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã thành công tốt đẹp.
 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường 

Tin liên quan