Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

27-09-2022 07:39

      Thực hiện Công văn số 829-CV/ĐUK ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 23/9/2022, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Quý Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và có 223 đảng viên, đạt tỉ lệ 98% tổng số đảng viên của Đảng bộ.

 
Đồng chí Trương Quý Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện
 phát biểu khai mạc hội nghị
 
      Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trương Quý Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã nêu trong chỉ thị, từ đó vận dụng, triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
 
Đồng chí báo cáo viên truyền đạt nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tại hội nghị
 
      Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định: Bảo vệ chính trị nội bộ là công việc thường xuyên của các cấp ủy, qua đó để đánh giá đúng về đội ngũ cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo quản lý; kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, có những biểu hiện “tự chuyển hóa” để từ đó có kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. 
 
Hoàng Tuấn Anh, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa

Tin liên quan