Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn: Hiệu quả từ một chuyên đề

16-12-2022 07:52

     Công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ trọng tâm được Chi ủy, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn hết sức chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua. Công tác trên được thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng, thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nhất là trong công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tờ báo in, báo điện tử. Do đó trong những năm qua, Chi ủy, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác trên và ngày càng đi vào nền nếp, thu được những kết quả tích cực.

      Để công tác trên được thực hiện nhất quán từ chủ trương đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi, đạt được những mục tiêu đề ra, đầu năm 2019 trong kế hoạch tổ chức sinh hoạt các chuyên đề của Chi bộ, Chi ủy và Ban Biên tập đã bàn bạc, thống nhất tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao” vào tháng 5/2019. Đây là chuyên đề sinh hoạt có ý nghĩa góp phần đánh giá lại quá trình thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền của Báo Lạng Sơn trong thời gian qua; kịp thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời là cơ sở để Ban Biên tập đề ra các chương trình cụ thể hóa thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị mà cơ quan được giao.

 
Đảng viên phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt
của Chi bộ Báo Lạng Sơn
 
      Theo đó, trong những năm qua, Báo Lạng Sơn đã thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, thiết thực. Đồng thời, Báo Lạng Sơn cũng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ trong việc tuyên truyền thông qua các chuyên mục, tuyên truyền chủ điểm trên báo. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác tuyên truyền chuyên sâu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhất là, việc cung cấp thông tin tuyên truyền, thực hiện các chuyên mục trên các ấn phẩm, loại hình, thông tin quảng cáo, hoạt động an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao cho Báo Lạng Sơn ngày càng thuận lợi… Từ đó tạo mối quan hệ công tác ngày càng chặt chẽ, thiết thực giữa Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện, thành phố.

 
Một góc phong cảnh trên Thành Nhà Mạc (thành phố Lạng Sơn)

 
      Có thể thấy, qua quá trình triển khai thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền được ký kết, các trang tuyên truyền về địa phương, các chuyên trang tuyên truyền đậm nét nhân các sự kiện, các chuyên mục phối hợp tuyên truyền thường kỳ được duy trì đều đặn, đúng định hướng, kế hoạch tuyên truyền, lịch xuất bản. Chất lượng tác phẩm trên các chuyên trang, chuyên mục mục từng bước được nâng lên; thông tin đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp hơn với nhu cầu công chúng trên địa bàn tỉnh và công chúng chuyên biệt.
 
      Đáng chú ý, với hình thức thể hiện ngày càng đổi mới, nhằm thu hút, hấp dẫn công chúng hơn nữa, các trang chuyên đề được tổ chức thực hiện đảm bảo tuyên truyền đậm nét, đi sâu vào các nội dung, chủ điểm, những vấn đề trọng tâm mà các đơn vị, các huyện, thành phố đã, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trên Báo Lạng Sơn định kỳ mỗi năm tổ chức 04 - 05 trang chuyên đề về địa bàn, đơn vị, huyện, thành phố có chương trình phối hợp trên báo in; đăng tải tin, bài trong Trang các huyện, thành phố trên Báo Lạng Sơn điện tử, đồng thời liên kết với trang thông tin điện tử huyện, thành phố. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin tuyên truyền lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị về huyện, thành phố trên trang thông tin điện tử của huyện, thành phố được tăng cường. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện, thành phố trên Báo Lạng Sơn điện tử được chú trọng, tuyên truyền đậm nét.
 

Lễ hội Chùa Tam Thanh (thành phố Lạng Sơn)
- điểm du xuân trảy hội ý nghĩa của đông đảo du khách gần xa
 
      Để có được những kết quả mong muốn, đối với các huyện ủy, thành ủy có chương trình ký kết phối hợp với Báo Lạng Sơn đã giao Ban Tuyên giáo làm đầu mối trao đổi thông tin để thực hiện các nội dung tuyền truyền, bảo đảm tính thời sự, chất lượng hiệu quả. Về phía Báo Lạng Sơn cũng phân công phòng chuyên môn, phóng viên thường xuyên nắm bắt các hoạt động của huyện ủy, thành uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, uỷ ban mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố, thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp đã thống nhất ký kết.
 
      Hiện nay, Báo Lạng Sơn đã, đang thực hiện công tác phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện, thành phố. Cụ thể, trên báo in đã, đang duy trì 13 chuyên mục định kỳ, chuyên sâu như: An ninh Xứ Lạng; Quốc phòng toàn dân, Thông tin pháp luật; An toàn giao thông; Lao động Công đoàn; Bảo hiểm xã hội; Khoa học và Công nghệ; Nông thôn mới; Cải cách Thủ tục hành chính; Doanh nghiệp, doanh nhân Xứ Lạng; Điện lực… Trên Báo Lạng Sơn điện tử duy trì, thực hiện tốt mục Trang các huyện, thành phố gồm các huyện Bắc Sơn, Đình Lập, Hữu Lũng và Thành ủy thành phố Lạng Sơn.
 
Lễ cày hạ điền – nét đặc sắc trong lễ hội lồng tồng
xã Bắc Quỳnh (huyện Bắc Sơn)
 
      Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra từ quá trình triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết, trong thời gian tới, công tác phối hợp tuyên tuyền của Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện, thành phố trên địa bàn được Chi ủy, Chi bộ, Ban Biên tập xác định cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng, phù hợp hơn nữa. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của Báo Lạng Sơn cũng như của các cơ quan, đơn vị… phối hợp; phát huy tốt vai trò của cơ quan báo Đảng địa phương phát triển theo hướng đa dạng ấn phẩm, loại hình; đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của công chúng và yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn mới trên báo chí, truyền thông.
 
      Đồng thời, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, từng bộ phận, phòng chuyên môn, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong triển khai tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp; xem công tác phối hợp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; nêu cao ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc xây dựng mối quan hệ công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố. Với mục tiêu phát triển tòa soạn hiện đại, lấy báo điện tử làm trung tâm, Báo Lạng Sơn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm, loại hình; tăng cường lan tỏa, chia sẻ thông tin thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội theo xu hướng báo chí hiện đại của cả nước và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Cột cờ Phai Vệ - điểm du lịch leo núi, ngắm cảnh ý nghĩa
ở thành phố Lạng Sơn.
 
      Song song với đó, Chi ủy, Ban Biên tập, các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chi bộ, của Ban Biên tập, nhất là về công tác phối hợp giữa Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố; tiếp tục phát huy tính chủ động, vai trò đầu mối trao đổi phối hợp đã thống nhất giữa Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố đã, đang và sẽ ký kết chương trình phối hợp; thường xuyên tổ chức các đoàn công tác do đại diện Ban Biên tập làm trưởng đoàn tham gia đi thực tế tác nghiệp tại cơ sở. Kết thúc năm, giai đoạn, kịp thời tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp; điều chỉnh, bổ sung các nội dung, chương trình phối hợp thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể, đặc thù, tình hình thực tiễn hơn nữa; kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phối hợp.

 
Chiều về trên hồ Tam Hoa (huyện Bắc Sơn)

      Với những kết quả đạt được, cùng sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố, tin tưởng rằng Báo Lạng Sơn sẽ thực hiện được mục tiêu đã đề ra đến năm 2025, đó là ký kết chương trình phối hợp được với 100% đơn vị huyện, thành phố; có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với 8 đến 10 doanh nghiệp; xây dựng chương trình phối hợp thêm từ 5 đến 8 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể.

Hoàng Thịnh, Chi bộ Báo Lạng Sơn

Tin liên quan