Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tổng kết công tác Đảng năm 2022

30-12-2022 17:39

     Ngày 28/12/2022, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ.

 
 
Quang cảnh hội nghị
 
     Trong năm 2022, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên; ban hành 242 văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, sâu sát về địa bàn, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng cục “Hành động quyết liệt, Siết chặt kỷ cương, Thủ trưởng nêu gương, Tập thể đoàn kết” và chủ đề của tỉnh là: Siết chặt kỷ cương, tăng ̣cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm.
     Đảng ủy đã tổ chức 10 hội nghị cho toàn thể đảng viên, quần chúng triển khai học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 100%, quần chúng đạt 96%; Hướng dẫn, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Trong năm cấp ủy các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề được 24 buổi, chủ yếu lồng ghép cùng sinh hoạt định kỳ hàng tháng; Đảng ủy tiến hành giám sát chuyên đề 01 cuộc đối với 01 tổ chức Đảng và 02 đảng viên; Ban hành 06 văn bản triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022- 2025, thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2022. Kết quả, Đảng bộ đã chỉ đạo và thực hiện thành công 02 mô hình đã đăng ký với Đảng ủy Khối là mô hình trồng 2.000 cây hồi cho 3 hộ gia đình nghèo xã Bình Trung, huyện Cao Lộc trị giá 28 triệu đồng; Vận động xã hội hóa hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho 1 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Sơn trị giá 100 triệu đồng…Công tác phòng chống tham nhũng được Đảng ủy nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động đạt hiệu lực, hiệu quả; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên nghành năm 2022 và lãnh đạo kiểm tra nội bộ định kỳ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Lãnh đạo, chỉ đạo các Đội, bộ phận Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Phối hợp thực hiện hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo thu hút đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương và chúc mừng các thành tích mà Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm để Đảng ủy thực hiện trong năm 2023 như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản ý cán bộ, đảng viên; tiếp tục lựa chọn, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, các làm mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể; Lãnh đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy trao tặng giấy khen của Đảng ủy cho tập thể, cá nhân
có thành tích trong thực hiện mô hình, công trình“Dân vận khéo” làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2022
 
     Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 với 05 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; 05 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong đó có nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng mô hình chi bộ điểm 4 tốt: “Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ - Chất lượng sinh hoạt tốt - Đoàn kết, kỷ luật tốt - Đảng viên tốt” và 15 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2023. Tại hội nghị Đảng ủy trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình, công trình “Dân vận khéo” làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2022. 
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tin liên quan