Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Tăng cường xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn

12-03-2023 09:33

     Ngày 07/3/2023, Đảng uỷ Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn”.

     Hiện nay, Đài PT&TH Lạng Sơn có 126 viên chức, hợp đồng lao động, trong đó tỷ lệ nữ chiếm hơn 56%. Trong những năm qua, Đảng uỷ, Lãnh đạo Đài PT&TH Lạng Sơn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý nữ, đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ lãnh đạo quản lý nữ ở cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp. Từ đó đã tạo ra cho đội ngũ lãnh đạo quản lý Nữ tự tin, tự lập, tự giác trong hoạt động; tạo khí thế mới, tạo sự hài hòa trong cơ cấu cán bộ. Những việc đặc thù của phụ nữ đã được lãnh đạo nữ phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý ngày càng trưởng thành về mọi phương diện. Đã tạo ra được một đội ngũ cán bộ nữ nhiệt tình, say nghề, say mê đóng góp cho sự nghiệp chung.

 
Một số cán bộ nữ tham gia BCH Công đoàn Đài PT&TH Lạng Sơn
 nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
     Tuy nhiên so với yêu cầu thực tế, đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý vẫn có những mặt còn hạn chế, tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý trong cơ quan mới chiếm gần 10%. Đặc biệt việc quan tâm đến đội ngũ lãnh đạo quản lý nữ còn có những bất cập: việc quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý chưa thường xuyên liên tục; chưa khơi dậy được niềm tự hào là nữ lãnh đạo quản lý của một cơ quan báo chí nhất là những người nữ cán bộ làm báo nói, báo hình trong thời đại ngày nay; việc tuyên truyền giáo dục cho lãnh đạo quản lý nữ đôi lúc bị hạn chế do đặc thù công việc; việc tự học, tự rèn tự tôn tự tin của nữ còn chưa được thường xuyên và chưa đồng bộ…
 
     Để xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý cơ quan Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, Đảng uỷ Đài PT&TH Lạng Sơn đề ra một số giái pháp, trong đó: nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý nhằm tăng cường chất lượng công tác, mục tiêu là nâng cao chất lượng các tác phẩm phát thanh, truyền hình; đưa việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo trở thành công việc thường xuyên liên tục của Đài; đổi mới việc xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý; tăng cường phối hợp giữa Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp để tạo nguồn lãnh đạo nữ; Tăng cường đầu tư nguồn lực đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý…./.
Vy Văn Hiệp, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan