Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

17-04-2023 17:29

     Ngày 10/4/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể 23 đảng viên trong Chi bộ.

     Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Thị Duyên, Chánh Thanh tra Sở đã trình bày Báo cáo đề dẫn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.
 

 
Đồng chí Trần Thị Duyên, Chánh Thanh tra Sở trình bày Báo cáo đề dẫn tại sinh hoạt chuyên đề
 
      Báo cáo đề dẫn đã nêu rõ các nội dung cơ bản gồm: Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Từ đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.
       Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực trạng về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan… và cùng đưa ra các giải pháp xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và khắc phục hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới tại Chi bộ.
Qua kỳ sinh hoạt chuyên đề giúp cho cấp ủy, đảng viên có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng văn hóa, xây dựng con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa./.
Phạm Thảo, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Tin liên quan