Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề học và làm theo Bác

04-05-2023 11:24

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí” của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn

      Từ ngày04/4/2023 đến 10/4/2023, Đảng ủy Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn và các Chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

     
Các cơ quan báo chí Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa
trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”
 
      4/4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài PT&TH Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề theo Hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh với 67/70 đảng viên tham gia.
 
      Các Chi bộ đã có sự chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề chu đáo, phân công đảng viên xây dựng báo cáo đề dẫn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”. Tại sinh hoạt chuyên đề của các Chi bộ, đã có 27 lượt ý kiến đảng viên phát biểu,  đưa ra nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, các phòng chuyên môn, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam” do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện tốt 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi; Ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ….
 
      Sau sinh hoạt, các Chi bộ đều hoàn thiện báo cáo đề dẫn, chỉ đạo đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
 
Vy Văn Hiệp, Đảng bộ Đài Phát thanh & TH tỉnh

Tin liên quan