Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

22-08-2018 17:26

      Ngày 27/7/2018, Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII. Tham dự có 105 đại biểu gồm các đồng chí đảng ủy viên, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ.
 
      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chi cục trưởng đã quán triệt, đề nghị các đảng viên, quần chúng đề cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chú ý lắng nghe các báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác để nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của các nghị quyết. Sau hội nghị học tập, toàn thể đảng viên, quần chúng tham dự viết bài thu hoạch nộp về Đảng ủy Chi cục để theo dõi, đánh giá.
 
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chi cục trưởng
Chi cục Quản lý thị trường phát biểu khai mạc hội nghị
 
      Hội nghị đã được nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, đảng ủy viên, lãnh đạo Chi cục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
      Lồng ghép trong chương trình Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy đã triển khai, quán triệt thực hiện Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phổ biến Luật An ninh mạng và tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV, kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
 

       Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Đảng ủy viên, Phó Chi cục trưởng đề nghị đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt, chủ động nghiên cứu các Nghị quyết để thực hiện tốt việc viết bài thu hoạch cá nhân bảo đảm chất lượng; đồng thời nghiêm túc khắc phục “bệnh” lười học nghị quyết - một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

                                                                 Trần Mạnh Hùng - Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan