Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

21-09-2018 14:44

      Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chi cục nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở Công thương, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đội, bộ phận Quản lý thị trường trực thuộc. 

 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 
 
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đa số các đại biểu nhất trí đánh giá, trong nửa nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục gắn với khắc phục các hạn chế tồn tại được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình hằng năm và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và tập thể lãnh đạo. Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện, chủ động kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác xây dựng, phát triển Đảng được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.
 
 
Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu thảo luận
 
      Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ Chi cục có một số hạn chế như: Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở chi bộ, tổ đảng thực hiện còn hình thức, chưa khoa học, sáng tạo; một số ít đảng viên, quần chúng có nhận thức về tư tưởng chính trị chưa vững vàng, ý thức trách nhiệm với công việc được giao chưa cao, chuyên môn, khả năng tham mưu, xử lý công việc còn hạn chế, hiệu quả công tác thấp; việc chấp hành nội quy, quy chế, các quy định Đảng, pháp luật nhà nước chưa nghiêm dẫn đến vi phạm kỷ luật. Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra về mức xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn thể trực thuộc có năm không đạt.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở Công  thương,
Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng phát biểu bế mạc hội nghị
 
      Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở Công thương, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng đã biểu dương sự nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ Chi cục đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ qua. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đã tạo sự thay đổi tích cực theo cả chiều rộng và chiều sâu trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt cao, khá toàn diện trên các mặt công tác từ công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh; các hoạt động phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, phát triển sâu rộng.... Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Chi cục cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng bộ cấp trên, để lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chi cục lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 
Trần Mạnh Hùng - Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường

Tin liên quan