Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

06-11-2018 10:54

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện công tác tự đào tạo thông qua hình thức tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ.

       Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên, lâu dài của Đảng bộ, vì vậy trong những năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ngành, đặc biệt chú trọng hình thức tự đào tạo thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ; việc tổ chức quán triệt, phổ biến, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin thời sự.

 

Phối hợp với dự án JICA tổ chức tập huấn về lĩnh vực tố tụng hình sự

      Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt Cuộc vận động của ngành kiểm sát về xây dựng đội ngũ cán bộ: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ theo hướng chú trọng thực chất, giỏi một việc, biết nhiều việc.

      Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016- 2020”; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, trong năm, Đảng ủy đã cử các đồng chí đảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng; lãnh đạo Viện cử cán bộ, kiểm sát viên tham dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức; tăng cường tổ chức các hội nghị trực tuyến tập huấn về những nội dung mới của pháp luật có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức các Hội nghị tập huấn về “ Kỹ năng Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”; “Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính; nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính và giải quyết những vướng mắc trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”. Chủ động phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp, tổ chức JICA và Chuyên gia Tội phạm học của Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn “Phương pháp và chiến thuật hỏi cung bị can; quy trình thu thập, chuyển hóa dữ liệu điện tử thành chứng cứ trong hoạt động điều tra và tội phạm công nghệ cao” đối với cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát hai cấp. Với các hình thức như trên, tạo điều kiện cho cán bộ, kiểm sát viên được trực tiếp tiếp nhận những thông tin, kiến thức mới nhiều hơn.
 
 
 
Phối hợp với VKSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn về dân sự
     
      Thông qua việc tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2018. Tính đến hết tháng 9/2018, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều chỉ tiêu công tác đã đạt chỉ tiêu của ngành: tỷ lệ kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt trên 85%, đề ra yêu cầu điều tra đạt 100%, tỷ lệ giải qyết án ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đạt gần 90%. Phối hợp với cơ quan tố tụng xác định nhiều vụ án trọng điểm để điều tra truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, ban hành 14 văn bản kháng nghị về hình sự, dân sự; 18 văn bản kiến nghị cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; kiểm sát trực tiếp 02 cơ quan tư pháp trong việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
      Để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong thời gian tới, Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của các đơn vị đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên của ngành Kiểm sát Lạng Sơn; triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và của cấp uỷ địa phương, tăng cường công tác đào tạo bằng nhiều hình thức. Động viên mỗi cán bộ, đảng viên chủ động, tự giác trong việc nghiên cứu, học tập để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
Phạm Thị Thoa - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan