Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn”.

17-05-2023 22:11

     Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn”. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; lãnh đạo Sở Nội vụ; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Công chức, viên chức.

     Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ, năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn 02 chuyên đề để tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác chuyên môn của ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn nói chung và của cơ quan Sở Nội vụ nói riêng, trong đó chuyên đề đầu tiên được Đảng bộ Sở Nội vụ lựa chọn là xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
     Theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, có thể thấy, vị trí việc làm sẽ được phân loại theo các tiêu chí cụ thể: Theo khối lượng công việc gồm vị trí việc làm do một người đảm nhiệm, nhiều người đảm nhiệm hoặc vị trí việc làm kiêm nhiệm; Theo tính chất, nội dung công việc gồm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Cuối năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 03 Thông tư liên quan đến việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nói chung và của ngành Nội vụ nói riêng (Thông tư 11/2022/TT-BNV, 12/2022/TT-BNV và 13/2022/TT-BNV). Do đó, một số vị trí việc làm của Sở Nội vụ có sự thay đổi so với vị trí việc làm được phê duyệt năm 2020; việc triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm để thực hiện việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thực hiện chế độ chính sách nhằm xây dựng đội ngũ công chức Sở Nội vụ có chuyên ngành đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm, có số lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác là hết sức cần thiết và cần sớm được triển khai.
 
 
 
Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, Chi bộ Công chức, viên chức đã báo cáo việc xây dựng hồ sơ Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ bao gồm các vị trí lãnh đạo, quản lý; vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Nội vụ; vị trí chuyên môn nghiệp vụ dùng chung và vị trí hỗ trợ, phục vụ. Các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi đối với từng vị trí như về yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, ngạch công chức và số lượng biên chế cần có cho từng vị trí, khung năng lực của các vị trí việc làm….
     Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự chủ động, tích cực, sôi nổi của các chi bộ trong việc tham gia vào quá trình triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở - là Sở đầu tiên triển khai việc xây dựng Đề án theo quy định của Nghị định 62/2020/NĐ-CP, đã bước đầu xác định được số lượng, yêu cầu, khung năng lực, bản mô tả công việc đối với từng vị trí. Tuy nhiên, việc quy định tên gọi, số lượng các vị trí cần được rà soát lại cụ thể hơn gắn với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở hiện nay và đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Sở Nội vụ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ đề nghị các chi bộ cần tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện bản mô tả khung năng lực của các vị trí thuộc phạm vi của Chi bộ, gửi chi bộ Công chức, viên chức thẩm định, tổng hợp chung, sớm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, … đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành. Đồng chí cũng giao Chi bộ Công chức, viên chức cần sớm tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị./.
Trần Văn Ba, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan