Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn”

24-05-2023 00:51

     Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023), chiều ngày 18/5/2023, Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng kiêm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng; đồng chí Chu Viết Hoan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; toàn thể 23 đảng viên và 03 quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ 3.

 
 
Cán bộ, đảng viên Chi bộ 3 chụp ảnh lưu niệm tại bia di tích lịch sử
Đình Háng Pài, thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn,
nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn
 
     Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Hà Văn Trung, đảng viên, Tổ đảng Đội Quản lý thị trường số 3 trình bày báo cáo đề dẫn: Di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn”; đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 101- NQ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Chu Hải Hoàng, đảng viên, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 trình bày Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn biên soạn.
     Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đã có 06 ý kiến thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo chuyên đề được chuẩn bị; đồng thời tập trung phân tích làm rõ các nội dung như: Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn; ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Lạng Sơn; những chặng đường lịch sử vẻ vang qua 90 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Lạng Sơn; giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề
 
     Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ 3 yêu cầu cấp ủy chi bộ, các đơn vị Tổ đảng, cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016. Triển khai thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Cục gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất về công tác chính trị tư tưởng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ và Nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…
 
 
Đại diện Đảng ủy Cục QLTT, cấp ủy Chi bộ 3 và Đảng ủy xã Thụy Hùng trao quà
cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Thụy Hùng có hoàn cảnh khó khăn
 
     Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ 3 đã trao tặng 15 xuất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí triển khai phong trào “Học Bác mỗi ngày” về đức tính “Cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính” của Chi bộ.
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

 

Tin liên quan