Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”.

26-05-2023 14:47

      Ngày 23/5/2023, tại Đình Háng Pài (thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc), Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023)”. Tham dự sinh hoạt chuyên đề có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nông Quốc Khánh, đảng viên Chi bộ đã trình bày báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”.
 
 
Đồng chí Nông Quốc Khánh, Đảng viên Chi bộ trình bày báo cáo chuyên đề
 
     Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
 
 
Toàn thể đảng viên Chi bộ cùng nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
 
     Bên cạnh đó, toàn thể đảng viên Chi bộ đã cùng nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Tại Đình Háng Pài đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Đây là sự kiện, mốc dấu đặc biệt quan trọng của lịch sử Đảng bộ tỉnh, đánh dấu sự chuyển mình, bước phát triển mạnh mẽ của phong trào Cách mạng Lạng Sơn. Chi bộ Thụy Hùng là chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở Châu Văn Uyên, đồng thời cũng là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Trong nội dung bia giới thiệu di tích đã khắc ghi: “Chi bộ đảm nhận vai trò quan trọng làm nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào Cách mạng của Lạng Sơn trong giai đoạn đầu của thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến năm 1945”. Từ chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thụ tiếp tục mở rộng, phát triển tổ chức Đảng ở các địa phương khác trong tỉnh. Lạng Sơn trở thành địa phương có phong trào Cách mạng phát triển sớm và vững mạnh ở vùng biên giới Việt - Trung. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng ở Thuỵ Hùng gắn với tên tuổi đồng chí Hoàng Văn Thụ đã ghi một mốc son quan trọng, có ý nghĩa mở đầu đối với sự hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Ngày 22/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 101-NQ/TU, trong đó ghi rõ lấy ngày 15/6/1933 là ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh, bổ sung mốc lịch sử ngày 15/6/1933 là ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn vào Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng tại đình Háng Pài đã đi vào trang sử vẻ vang của lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và lịch sử đấu tranh Cách mạng của tỉnh. Ngày 15/6 cũng là ngày khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất tổ chức tại Bản Đao, xã Tân Văn, huyện Bình Gia năm 1948. Từ chi bộ đầu tiên chỉ có 5 đảng viên, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện nay đã có 15 Đảng bộ trực thuộc với trên 68.000 đảng viên. Trải qua 90 năm xây dựng phát triển, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 17 kỳ đại hội, tạo nên bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang và rất đáng tự hào.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phụ trách Sở đã nhấn mạnh việc ôn lại lịch sử truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tự học, tự nghiên cứu lịch sử, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.
 
     Nhân dịp này, toàn thể đảng viên Chi bộ đã dâng hương Nhà bia di tích Đình Háng Pài.
 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở
thắp hương Nhà bia di tích Đình Háng Pài.
 
     Buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin vững chắc vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thời kỳ mới. Từ đó, giáo dục đảng viên thấy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.
 
Phạm Thị Thảo, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan