Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023)”

06-06-2023 21:21

      Sáng ngày 5/5/2023, Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 6 và sinh hoạt chuyên đề: Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023) tại Đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

      Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên và quần chúng đã được tìm hiểu về di tích lịch sử Đình Háng Pài, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; lắng nghe đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo một số kết quả nhiệm vụ mà Chi bộ Tỉnh Đoàn đã đạt được và các mục tiêu, nhiệm vụ phải phấn đấu trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt một số nhiệm vụ mà các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ cần phải tập trung thực hiện tốt, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên thực hành văn hóa tự phê bình và phê bình tại cơ quan, chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện tốt các quy định liên quan đến văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức, lối sống...
 
      Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng ý nghĩa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đảng viên trong Chi bộ, ôn lại quá trình công tác, sinh hoạt của đảng viên. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ; khuyến khích đảng viên tích cực phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
 
      Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:
 
 Chi bộ Tỉnh đoàn tham dự Lễ chào cờ
 
 
 
Tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Chi bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đình Háng Pài
 
Nguyễn Phương Thảo, Chi bộ Tỉnh Đoàn
 

Tin liên quan