Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

22-11-2018 15:56

      Ngày 19/11/2018, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh – Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị, tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 
Đ/c Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
      Năm 2018, với nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với Đảng bộ là rất lớn, đó là việc lãnh đạo triển khai các đạo luật về tư pháp có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; việc thực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp tốt với Ban cán sự đảng, Thủ trưởng đơn vị tổ chức học tập, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu đạt trên 90%. Công tác tự phê bình và phê bình, hạn chế, khắc phục khuyết điểm năm 2017 gắn  với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Các tổ chức đoàn thể của đơn vị đã tích cực, chủ động, đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiếp tục được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành đã đề ra; các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phấn đấu đạt vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2018. Chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
 
Đ/c Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở chủ trì Hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban cán sự đảng và Thủ trưởng đơn vị; đã bám sát các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để xây dựng các Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện, đặc biệt là bám sát Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được những kết quả quan trọng. Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác Đảng năm 2018, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cơ sở  cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy trách nhiệm của cấp Ủy; tiếp tục chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng; xây dựng chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng  gắn với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và gắn với việc thực hiện Cuộc vận động của Ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
      Với trách nhiệm cao, Hội nghị đã nhất trí một số nội dung về nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra./.
 
Kim Thoa - Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan