Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ IV trực thuộc Đảng bộ Tài chính thực hiện đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023

13-06-2023 08:30

      Hòa trong không khí tưng bừng của những ngày tháng 6 lịch sử, toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang triển khai những hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Tài chính, ngày 09/6/2023, Chi bộ IV trực thuộc Đảng bộ Tài chính Lạng Sơn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023) gắn với nhiệm vụ đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề”theo hình thức tham quan, trải nghiệm thực tế tại di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

      Đình Háng Pài là một trong những di tích tiêu biểu gắn với sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh và ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng tại đình Háng Pài đã đi vào trang sử vẻ vang của lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Với ý nghĩa lịch sử, cách mạng to lớn đó, Chi bộ IV, Đảng bộ Tài chính đã lựa chọn đình Háng Pài là nơi tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933-15/6/2023).
 
  
 
Các đảng viên, quần chúng chi bộ IV, Đảng bộ Tài chính
dự sinh hoạt chuyên đề
 
      Qua buổi sinh hoạt tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 90 năm xây dựng và phát triển (15/6/1933 - 15/6/2023) giúp cho các đảng viên, quần chúng chi bộ nhận thức rõ hơn về quá trình hình thành phát triển, chủ trương đường lối, cơ cấu bộ máy của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn vừa qua, cùng với những kết quả đạt được trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó một mặt tiếp tục củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời giúp các đảng viên, quần chúng nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức; từ đó có những hành động cụ thể đối với sự nghiệp xây dựng phát triển tỉnh Lạng Sơn nói riêng và đất nước ta nói chung, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng.
 
      Trong chương trình sinh hoạt, Chi bộ IV, Đảng bộ Tài chính đã phối hợp với Đảng uỷ xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc tặng 03 xuất quà cho 03 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong học tập, góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh có thêm điều kiện học tập, trưởng thành, mai sau xây dựng quê hương, đất nước.
 
 
Đồng chí Hoàng Thị Nương – Bí thư Chi bộ IV, Đảng bộ Tài chính trao quà tặng cho các em học sinh
 
      Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức trách nhiệm, cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy hiệu quả hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong công cuộc xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp./. 
 
Đỗ Thị Thị Thu Huyền, Đảng bộ Tài chính
 
 

Tin liên quan