Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Khiếu tố, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn sinh hoạt Chuyên đề về “Một số giải pháp nâng cao kỹ năng công tác lập hồ sơ lưu trữ của Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn”

13-06-2023 14:07

     Ngày 07/6/2023, Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Khiếu tố,Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn sinh hoạt Chuyên đề. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Đoàn Trung Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; tham dự có đảng viên trong Chi bộ.

 
 
Đ/c Đoàn Trung Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu tại buổi sinh hoạt
 
     Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Phạm Quyết Thắng, đảng viên Chi bộ trình bày Chuyên đề về “Một số giải pháp nâng cao kỹ năng công tác lập hồ sơ lưu trữ của Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn”. Chuyên đề đã có 06 ý kiến của đảng viên trong Chi bộ góp ý bổ sung đối với bố cục và nội dung, các giải pháp cụ thể để hoàn thiện chuyên đề đưa vào thực hiện ở Viện Kiểm sát hai cấp đạt hiệu quả.
     Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt Chuyên đề, đồng chí Đoàn Trung Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị sinh hoạt cũng như việc chuẩn bị chuyên để của Chi bộ; đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy, duy trì tốt việc sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên và báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.
 
 
Đảng viên Phạm Quyết Thắng trình bày Chuyên đề
 
     Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Trịnh Thị Viện - Bí thư Chi bộ kết luận, nêu ra các nội dung đảng viên cần quan tâm thực hiện, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản. hướng dẫn về các tác lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của công tác lập hồ sư lưu trữ góp phần thực hiện tốt Luật Lưu trữ, đảm bảo công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để Chi bộ Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Khiếu tố cũng như Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
 
 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ
 
Phạm Thu Huyền, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tin liên quan