Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

14-06-2023 14:15

    Ngày 7/6/2023, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị sơ kết có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

     Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo chỉ đạo luôn được cấp ủy Chi bộ tăng cường thực hiện, ban hành nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác năm theo đúng các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng được thực hiện nghiêm túc, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông được tăng cường ở tất cả các lĩnh vực; các hoạt động báo chí tiếp tục đi vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các dịch vụ bưu chính hoạt động ổn định, mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành, địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số. Công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện có hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; chấn chỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở
chủ trì Hội nghị
 
       Tại Hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo về các công tác chuyên môn, công tác đảng, công tác phát triển đảng viên… để hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở đánh giá cao các kết quả Chi bộ Sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm,  đồng thời lưu ý một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Chi bộ, chế độ sinh hoạt Chi bộ; các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác 6 tháng cuối năm 2023.
 
Phạm Thảo, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan